Dėl K. Porzingio pavardės rašybos

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkė Daiva Vaišnienė apgailestauja, kad VLKK vardu buvo paskelbta netiksli informacija dėl pavardės Porzingis vartojimo. Kviečiame susipažinti su oficialiu VLKK pateiktu išaiškinimu.

 


Informuojame, kad kitų kalbų asmenvardžiai lietuviškuose tekstuose gali būti teikiami dvejopai – autentiškomis formomis arba adaptuoti (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos  1997 m. birželio  19 d. nutarimo Nr. 60 3, 4.4, 5.4 p.; http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/suvestines-nutarimu-redakcijos/del-lietuviu-kalbos-rasybos-ir-skyrybos). Pavardė Porzingis gali būti vartojama autentiška forma, be to, ši pavardė ne latviškos kilmės (iš vok. Vorsänger). Taigi ši pavardė gali būti rašoma dvejopai: autentiška forma Porzingis arba adaptuota pagal tarimą Puorzingis, abiem atvejais tariama Puorzingis. Rišliame tekste vardas Kristaps vartotinas su lietuviška galūne -as, pvz.: Kristapas, Kristapo, Kristapui (ir vėl nesiskirtų autentiška ir adaptuota formos).

Pagarbiai,
Daiva Vaišnienė
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė

Komentarai

komentarai