Įvyko LSŽF Prezidiumo posėdis

Šiandien (vasario 24 d.) vykusiame LSŽF Prezidiumo posėdyje aptarti LSŽF narystės klausimai, Federacijos vadovų dalyvavimas AIPS kongrese bei KKSRF fondo paramos išdėstymas.

Nuspręsta, kad artimiausiame Prezidiumo posėdyje iš Federacijos bus šalinami nariai, per nustatytą terminą (iki kovo 1 d.) nesumokėsiantys nario mokesčio už 2015 metus.

LSŽF prezidentas Gintaras Nenartavičius prezidiumo nariams pateikė ataskaitą apie Dohoje vykusį AIPS kongresą ir jame spręstus klausimus.

LSŽF šiam AIPS kongresui iš savo lėšų išleido 600 eurų (bilietas LSŽF generaliniams sekretoriui Modestui Krukauskui). LSŽF Garbės prezidentei Laimai Janušonytei, kuri kartu yra ir AIPS viceprezidentė bei AIPS moterų komisijos vadovė, dalyvavimui AIPS kongrese ir VK posėdžiuose šių metų biudžete numatyta 500 eurų. LSŽF prezidento G. Nenartavičiaus bilietą apmokėjo LTOK, nes jis yra LTOK Žiniasklaidos komisijos pirmininkas.

Prezidiumo posėdyje taip pat aptartas šių metų LSŽF biudžeto projektas ir numatomi renginiai. Tradiciškai bus organizuojami Spaudos dienos ir Tarptautinės sporto žurnalistų dienos renginiai bei LSŽF metų laureatų apdovanojimai.

Planuojama ir toliau rengti seminarus sporto žurnalistams. Artimiausias iš jų – kovo 9 d. KKSD vyksiantis seminaras/susitikimas su VLKK ir Valstybinės kalbos inspekcijos atstovais. Numatoma surengti sporto viktoriną.

Balandžio mėnesį planuojamas visuotinis LSŽF narių susirinkimas.

Komentarai

komentarai