LSŽF rinks geriausią mėnesio sporto nuotrauką

Lietuvos sporto žurnalistų federacija (LSŽF) skelbia fotokonkursą „Mėnesio sporto nuotrauka“, kurio tikslas – išrinkti geriausią Lietuvos fotografų sukurtą mėnesio sporto nuotrauką.

Konkursas, kurio partneris – portalas 15min.lt, organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems fotožurnalistams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, nuolat publikuojantiems nuotraukas spaudoje ar internetinės žiniasklaidos portaluose. Siunčiant nuotrauką konkursui privaloma nurodyti žiniasklaidos priemones, kuriose dalyvis dirba arba su kuriomis bendradarbiauja.

Konkurso dalyvis konkursui pateikia tik vieną, to mėnesio savo geriausią nuotrauką. Po VIENĄ KOVO MĖNESIO nuotrauką siųskite iki balandžio 10 dienos el. paštu: alfapli@yahoo.com

Vertinimo komisija iš atsiųstų nuotraukų išrinks geriausią mėnesio nuotrauką.

Geriausios nuotraukos autorius bus apdovanotas LSŽF rėmėjų prizais.

Geriausios kiekvieno mėnėsio nuotraukos dalyvaus Metų sporto nuotraukos rinkimuose.

KONKURSO DALYVIAMS

Techniniai reikalavimai

Minimalus didžiosios kraštinės ilgis – 2 500 px

Maksimalus didžiosios kraštinės ilgis – 4 500 px

Maksimalus failo dydis – 4 500 kB

Failo tipas – jpg

Būtinas nuotraukos aprašymas! Kiekvienos nuotraukos aprašymas (file info, caption) turi būti pateiktas programose „Adobe Photoshop“, „Lightroom“, „Photo Mechanic“ ar pan., užpildant exif laukus description arba caption. Savo autorystę šiuose laukuose nurodyti būtina.

Aprašyme autorius nurodo datą, vietą kur buvo fotografuota, renginio pavadinimą ir trumpai aprašo kas pavaizduota nuotraukoje (sporto šaka, sportininko pavardė ir vardas, sporto varžybų situacija, kita autoriaus manymu reikšminga informacija).

Skaitmeninė nuotrauka gali būti spalvotos arba nespalvotos. Nuotrauka negali būti apdorotos kompiuteriu naudojant specialiuosius efektus ar kitas priemones. Galimi efektai, gauti tik fotografavimo metu. Fotografijos vaizdo turinys negali būti pakeistas. Galimas tik retušavimas, atitinkantis šiuo metu fotožurnalistikos industrijos leistinus standartus.

Konkurse negali dalyvauti fotografijos su dviguba (ar daugiau) ekspozicija, sukurta fotoaparate; diptikai, triptikai ir t.t.; sujungtos panoraminės nuotraukos, sukurtos tiek fotoaparate, tiek kitomis programinės įrangos priemonėmis. Fotografijos negali būti įrėmintos jokiais fonais ar rėmeliais, išskyrus negatyvų skenus, kuriuose matoma juostos perforacija.

Apdorojant nuotraukas kompiuteriu negali būti naudojama dviguba ekspozicija, spalvų intensyvumo mažinimas ar didinimas (saturate / desturate), akivaizdžiai ir iš esmės keičiantis fotografiją nuo pradinio atvaizdo, bei spalvų (bendrai ar atskirų) korekcija, kuri akivaizdžiai ir iš esmės pakeičia originalų atvaizdą. Galimi tik nedideli bendro spalvinio intensyvumo pataisymai, kurie iš esmės nepakeičia pateiktos fotografijos nuo originalo. Fotografijų vertimas iš spalvotos į nespalvotą galimas, jei tai neiškraipo originalios fotografijos turinio, atspalvių, tankio, kontrasto, spalvų prisotinimo intensyvumo (saturation level) ir nepanaikina tam tikro originalioje fotografijoje užfiksuoto turinio, žmonių, detalių, pustonių, fono ir pan. Jei pataisymai (spalvotų ir nespalvotų fotografijų) pakeičia pateiktą fotografiją nuo originalo, Konkurso organizatoriai turi teisę ją pašalinti iš Konkurso.

Rekomenduojama laikytis World Press Photo konkurso gairių: http://www.worldpressphoto.org/activities/photo-contest/verification-process/what-counts-as-manipulation

Dalyvio deklaracija: patvirtinu, kad esu autorius (-ė) fotografijų, kurias pateikiu Konkursui, joks kitas autorius ar autorių teisių turėtojas nepareikš jokių autorių teisių į Konkursui pateikiamas fotografijas arba esu gavęs jų leidimą pateikti fotografijas Konkursui. Patvirtinu, kad sutinku su visais šio Konkurso nuostatais bei sąlygomis.

Konkurso organizatoriai turi teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių, autorių teisių turėtoją (jei pageidaujama, nurodoma redakcija, fotoagentūra, leidėjas ar pan.), spausdintiniame ar elektroniniame metraštyje; eksponuoti parodoje; šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti; reklamuoti visose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą; interneto svetainėse eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas, leidiniams, susijusiems su paroda ar Konkursu; viešiesiems archyvams ir visai sklaidos bei švietėjiškai veiklai, kuria užsiima Konkurso organizatorius, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į Konkursą.