Kviečiame dalyvauti fotokonkurse!

Lietuvos sporto žurnalistų federacija (LSŽF) jau trečius metus rengia fotokonkursą „Mėnesio sporto nuotrauka“, kurio tikslas – išrinkti geriausią Lietuvos fotografų sukurtą mėnesio sporto nuotrauką.

Konkurse gali dalyvauti visi, kas fotografuoja sporto įvykius. Konkurso dalyvis konkursui pateikia tik vieną savo geriausią nuotrauką. Po VIENĄ MĖNESIO nuotrauką siųskite iki kito mėnesio 10 dienos el. paštu: alfapli@yahoo.com

Vertinimo komisija iš atsiųstų nuotraukų išrinks geriausią mėnesio nuotrauką. Geriausios nuotraukos autorius bus apdovanotas LSŽF rėmėjų prizais. Geriausios kiekvieno mėnėsio nuotraukos dalyvaus Metų sporto nuotraukos rinkimuose.

KONKURSO DALYVIAMS

Techniniai reikalavimai

Minimalus didžiosios kraštinės ilgis – 2 500 px

Maksimalus didžiosios kraštinės ilgis – 4 500 px

Maksimalus failo dydis – 4 500 kB

Failo tipas – jpg

Būtinas tik minimalus nuotraukos aprašymas! Aprašyme autorius nurodo datą, vietą kur buvo fotografuota, renginio pavadinimą ir trumpai aprašo kas pavaizduota nuotraukoje (sporto šaka, sportininko pavardė ir vardas, sporto varžybų situacija, kita autoriaus manymu reikšminga informacija).

Skaitmeninė nuotrauka gali būti spalvotos arba nespalvotos. Nuotrauka gali būti  tik minimaliai  apdorotos kompiuteriu naudojant specialiuosius efektus ar kitas priemones. Galimi efektai, gauti tik fotografavimo metu. Fotografijos vaizdo turinys negali būti pakeistas. Galimas tik retušavimas, atitinkantis šiuo metu fotožurnalistikos industrijos leistinus standartus.

Konkurse negali dalyvauti fotografijos su dviguba (ar daugiau) ekspozicija, sukurta fotoaparate; diptikai, triptikai ir t.t.; sujungtos panoraminės nuotraukos, sukurtos tiek fotoaparate, tiek kitomis programinės įrangos priemonėmis. Fotografijos negali būti įrėmintos jokiais fonais ar rėmeliais, išskyrus negatyvų skenus, kuriuose matoma juostos perforacija.

Apdorojant nuotraukas kompiuteriu negali būti naudojama dviguba ekspozicija, spalvų intensyvumo mažinimas ar didinimas (saturate / desturate), akivaizdžiai ir iš esmės keičiantis fotografiją nuo pradinio atvaizdo, bei spalvų (bendrai ar atskirų) korekcija, kuri akivaizdžiai ir iš esmės pakeičia originalų atvaizdą. Galimi tik nedideli bendro spalvinio intensyvumo pataisymai, kurie iš esmės nepakeičia pateiktos fotografijos nuo originalo. Fotografijų vertimas iš spalvotos į nespalvotą galimas, jei tai neiškraipo originalios fotografijos turinio, atspalvių, tankio, kontrasto, spalvų prisotinimo intensyvumo (saturation level) ir nepanaikina tam tikro originalioje fotografijoje užfiksuoto turinio, žmonių, detalių, pustonių, fono ir pan. Jei pataisymai (spalvotų ir nespalvotų fotografijų) pakeičia pateiktą fotografiją nuo originalo, Konkurso organizatoriai turi teisę ją pašalinti iš Konkurso.

Rekomenduojama laikytis World Press Photo konkurso gairių: http://www.worldpressphoto.org/…/what-counts-as-manipulation

Dalyvio deklaracija: patvirtinu, kad esu autorius (-ė) fotografijų, kurias pateikiu Konkursui, joks kitas autorius ar autorių teisių turėtojas nepareikš jokių autorių teisių į Konkursui pateikiamas fotografijas arba esu gavęs jų leidimą pateikti fotografijas Konkursui. Patvirtinu, kad sutinku su visais šio Konkurso nuostatais bei sąlygomis.

Konkurso organizatoriai turi teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių, autorių teisių turėtoją (jei pageidaujama, nurodoma redakcija, fotoagentūra, leidėjas ar pan.), spausdintiniame ar elektroniniame metraštyje; eksponuoti parodoje; šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti; reklamuoti visose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą; interneto svetainėse eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas, leidiniams, susijusiems su paroda ar Konkursu; viešiesiems archyvams ir visai sklaidos bei švietėjiškai veiklai, kuria užsiima Konkurso organizatorius, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į Konkursą.

Konkurso rengėjai