Rinkimų susirinkimas – rugsėjo 25-ąją

Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) visuotinis narių rinkimų susirinkimas vyks 2021 m. rugsėjo 25 d. (šeštadienį) 11.00 val. viešbučio „Crowne Plaza“ (M.K. Čiurlionio g. 84, Vilnius) konferencijų salėje I aukšte. Sprendimas šaukti Rinkimų susirinkimą priimtas rugpjūčio 24 d. vykusiame LSŽF Prezidiumo posėdyje.

Primename, kad remiantis LSŽF įstatų 7.9.9 punktu, iškelti savo kandidatūrą į LSŽF prezidentus (-es) gali kiekvienas LSŽF narys, likus 15 dienų iki Susirinkimo pranešęs Prezidiumui ir pateikęs savo programą. Taip pat, esant norui, raginame iš anksto iškelti savo kandidatūrą į Prezidiumo ir/ar Revizijos komisijos narius (likus 15 dienų iki Susirinkimo ir pranešus apie tai LSŽF prezidiumui).

Rinkimų susirinkimo darbotvarkė:

1. Įžanginis žodis
2. Sekretoriato rinkimai
3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai, mandatų komisijos tvirtinimas ir pranešimas
4. Susirinkimo darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas
5. LSŽF Įstatų keitimas
6. LSŽF prezidento rinkimai (kandidato pasisakymas) (iki 10 min.)
7. LSŽF prezidento rinkimai (balsavimas)
8. LSŽF viceprezidentų rinkimai
9. LSŽF generalinio sekretoriaus rinkimai
10. LSŽF Prezidiumo rinkimai
11. LSŽF Revizijos komisijos rinkimai
12. Susirinkimo pabaiga.

Remiantis LSŽF įstatais, apie šaukiamo Susirinkimo darbotvarkės pakeitimus nariai informuojami ne vėliau nei prieš 7 dienas.

Taip pat informuojame, kad reaguodama į susidariusią epidemiologinę situaciją, LSŽF sudarys galimybę nariams Susirinkime balsuoti ir iš anksto raštu. Balsavimas iš anksto raštu bus vykdomas naudojantis LSŽF bendraisiais balsavimo biuleteniais, kurie bus pateikti Jums ne vėliau nei prieš 7 dienas iki Susirinkimo.

2021 m. rinkimų konferencijos dokumentai

Darbo reglamentas

LSŽF įstatų projektas

Bendrasis balsavimo biuletenis