Lietuvos sporto žurnalistikai – 100 metų!

Lygiai prieš 100 metų – 1922 metų vasario 1 dieną – buvo išleistas pirmasis šalyje sporto žurnalas „Lietuvos sportas“.

Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos (LSFS) išleistą leidinį redagavo viena moterų sporto pradininkių Lietuvoje, lengvaatletė Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė.

„Šešioliktą Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos gyvavimo mėnesį pasirodo „Lietuvos Sportas“, mūsų organas ir pirmas Lietuvoje sporto laikraštis. Per tą laikotarpį reikėjo padėti daug pajėgų, žengiant pirmus žingsnius šiuo dar visai nežinomu nauju taku, kuris kitur senai jau yra žinomas.

„Lietuvos Sportas“ bus Lietuvos sportininkams jų tolimesniuose žingsniuose tas Švyturys, kuris jiems parodys gerą kelią, kad jie neklaidžiotų. Pašalinius gi jis patrauks savo atspindžiais ir stengsis juos įtraukti į sporto vėžes“, – skelbta pirmajame leidinio numeryje išspausdintame LSFS Centro Valdybos tekste.

Jau pačiame pirmajame „Lietuvos Sporto“ numeryje Stepas Garbačiauskas kėlė nacionalinio stadiono statybų klausimą, buvo išspausdinta Dr. Kazio Griniaus „Seno Gydytojo Testamento Dalis“, „Bėgimų taisyklės“, E. Kubiliūnaitės „Mintys apie sportą“, straipsnis „Išsisaugojimas nuo raumenų skaudėjimo“.