LSŽF Visuotinis susirinkimas – balandžio 23 d. 11.00 val.

Informuojame, kad š. m. balandžio 23 d. 11.00 val. (šeštadienį) Vilniuje, SEB arenos (Ąžuolyno g. 7), konferencijų salėje I aukšte vyks Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) eilinis Visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė pridedama. Jeigu norite papildyti darbotvarkę, Jūsų pasiūlymų lauksime iki balandžio 16 dienos el. paštu lszfederacija@gmail.com.

LSŽF metinis susirinkimas 

balandžio 23 d. 11.00 val., SEB arena, Vilnius

Darbotvarkė

 1. Prezidento kreipimasis;
 2. Pareiškimas, kad Susirinkimas vykdomas ir sušauktas, vadovaujantis LSŽF įstatais;
 3. Susirinkimo sekretoriaus paskyrimas;
 4. 2 asmenų balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 5. 1 nario, tikrinsiančio Visuotinio susirinkimo protokolą, paskyrimas;
 6. Darbotvarkės patvirtinimas;
 7. 2021 m. metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir jos tvirtinimas;
 8. 2021 m. metinės finansinės ataskaitos pristatymas ir jos tvirtinimas;
 9. 2021 m. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas;
 10. 2022 m. veiklos programos pristatymas ir jos tvirtinimas;
 11. 2022 m. metinio biudžeto pristatymas ir jo tvirtinimas;
 12. Kiti klausimai, siūlomi narių, kitų Visuotinio susirinkimo iniciatorių arba Prezidiumo.