Garbės nariai

Adolfas Aleksiejūnas
Gediminas Kalinauskas
Kazys Kilčiauskas
Zigmantas Motiekaitis
Virgilijus Mundrys
Regina Mundrytė
Gintaras Nenartavičius
Virginijus Razmantas
Dainius Žygelis