Garbės nariai

Adolfas Aleksiejūnas
Leonardas Aleksiejūnas
Gediminas Kalinauskas
Vytautas Kazakevičius
Kazys Kilčiauskas
Zigmantas Motiekaitis
Virgilijus Mundrys
Regina Mundrytė
Eugenijus Onaitis
Virginijus Razmantas
Dainius Žygelis